“Οι Δήμοι, η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και διαφθορά” – Άρθρο του Δημάρχου κ. Δ.Τσιαντή

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Νέα - Ανακοινώσεις “Οι Δήμοι, η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και διαφθορά” – Άρθρο του Δημάρχου κ. Δ.Τσιαντή
Print Friendly, PDF & Email
17/12/2013

Με αφορμή την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έτος 2010, που πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) σημειώνει τα εξής, τα οποία αποτελούν και ομόφωνη αντίληψη-απόφαση του Δ.Σ.:

Για μια ακόμη φορά στοχοποιείται η Τ.Α. και οι αιρετοί για θέματα που απέχουν πολύ από την πραγματικότητα και αδυνατούμε να αντιληφθούμε την επανάληψη αυτής της φαρσοκωμωδίας, αφού είναι γνωστό ότι οι Ο.Τ.Α. και τα Νομικά τους Πρόσωπα υπόκεινται σε προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο.

Με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στην έκθεση, από τα 591.909 εντάλματα που αφορούσαν δαπάνες της Τ.Α., μόλις τα 8.991, δηλαδή ποσοστό 1,52%, επιστράφηκαν αθεώρητα. Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και αφού έγιναν οι απαιτούμενες διορθώσεις, τα εντάλματα αυτά, έλαβαν τελικά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Άρα, το Ελληνικό Δημόσιο δεν είχε καμία απολύτως απώλεια χρημάτων.

Η στοχοποίηση της Τ.Α., αποδεικνύεται και από τους ίδιους τους αριθμούς. Συγκεκριμένα, από τον κατασταλτικό έλεγχο των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, φαίνεται ότι από τα 1.912 συνολικά εντάλματα ποσού 9.292.704 € προέκυψαν πράξεις επιστροφής δικαιολογητικών μόλις σε τέσσερις (4) περιπτώσεις, (ποσοστό 0,2%) συνολικού ποσού 25.780 Ε (ποσοστό 0,27%)!!!!!

Με βάση τα παραπάνω, αποδεικνύεται ότι η Τ.Α. καταβάλλει σοβαρότατες προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει πλήρης εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, εξαλείφοντας ακόμα και την παραμικρή πιθανότητα λάθους.

Θα πρέπει να σημειωθεί παρόλα αυτά, η ταλαιπωρία που υφίστανται οι Δήμοι από την ελεγκτική διαδικασία, με τους ελέγχους σκοπιμότητας και όχι νομιμότητας.

Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι σε πολλές περιπτώσεις, εντοπίζονται διαφορετικές αποφάσεις από τους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την ίδια υπόθεση, πράγμα που οφείλεται σε διαφορετική ερμηνεία ή ασάφεια του νόμου. Αποτέλεσμα αυτού είναι πολλές εγκεκριμένες δαπάνες, κατά τον έλεγχο, να μην θεωρούνται λόγω της διαφορετικής ερμηνείας του νόμου.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στις συκοφαντίες περί κακοδιαχείρισης και διαφθοράς απαντά με επίσημα στοιχεία.

Η συμμετοχή της στο συνολικό χρέος της χώρας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ανέρχεται μόλις στο 0,9% του δημόσιου χρέους.

Στο χρονικό διάστημα 12/2011-9/2012, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Δήμων μειώθηκαν κατά 11%, όταν οι αντίστοιχες της Κεντρικής Κυβέρνησης αυξήθηκαν κατά 32%.

Από 1/1/2011 μέχρι σήμερα οι Δήμοι μειώθηκαν κατά 709, τα Νομικά Πρόσωπα και οι Επιχειρήσεις κατά 4.500, ενώ οι περικοπές των εσόδων της από τον κρατικό προϋπολογισμό ξεπερνούν το 60%. Αναρωτιόμαστε, ποιος άλλος φορέας της Κεντρικής Κυβέρνησης υπέστη τέτοια μείωση;

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών ο δανεισμός των Δήμων έχει περιοριστεί.

Θα πρέπει τέλος, να επισημάνουμε ότι εκτός από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Τ.Α. ελέγχεται από έντεκα επιπλέον μηχανισμούς ελέγχου, ενώ από τις αρχές του 2011 όλες οι αποφάσεις των Δήμων, που προκαλούν δαπάνες, δημοσιεύονται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποστέλλονται υποχρεωτικά στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Οικονομικών και στην ΕΛΣΤΑΤ.

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon