Υπογραφή Συμβάσεων ύψους 1.100.782,37 € στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Νέα - Ανακοινώσεις Υπογραφή Συμβάσεων ύψους 1.100.782,37 € στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα
Print Friendly, PDF & Email
17/12/2013

Υπογράφηκε στο Μορφοβούνι στις 03 Ιουνίου 2013:

1. Η Σύμβαση Έργου: «Αναβάθμιση λειτουργικότητας περιβάλλοντος χώρου Πολιτιστικού Κέντρου Κερασιάς» μεταξύ του Δημάρχου Λίμνης Πλαστήρα κ. Δ. Τσιαντή και του κας Ζαχαρούλα Τσιγαρδά, αναδόχου του έργου, ύψους 59.801,54 €. Το έργο εντάχθηκε στον Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και Εθνικής Δαπάνης, μετά από αίτημα και εκπόνηση μελέτης από το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, ο οποίος είναι και φορέας υλοποίησης του έργου.

2. Η Σύμβαση Προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού χώρου έκθεσης λαογραφικού υλικού Φυλακτής» μεταξύ του Δημάρχου Λίμνης Πλαστήρα κ. Δ. Τσιαντή και του κ. Κωνσταντίνου Ρόπη, αναδόχου της προμήθειας, ύψους 51.000,00 €. Η προμήθεια εντάχθηκε στον Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και Εθνικής Δαπάνης, μετά από αίτημα και εκπόνηση μελέτης από το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, ο οποίος είναι και φορέας υλοποίησης της προμήθειας.

3. Η Σύμβαση Προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτιστικού Κέντρου Κερασιάς» μεταξύ του Δημάρχου Λίμνης Πλαστήρα κ. Δ. Τσιαντή και του κ. Θωμά Παπατριανταφύλλου, αναδόχου της προμήθειας, ύψους 59.980,83 €. Η προμήθεια εντάχθηκε στον Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και Εθνικής Δαπάνης, μετά από αίτημα και εκπόνηση μελέτης από το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, ο οποίος είναι και φορέας υλοποίησης της προμήθειας.

Τέλος υπογράφτηκε στις 29 Μαΐου 2013 η Σύμβαση Έργου: «Περιβαλλοντικές παρεμβάσεις οικιστικών κέντρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα» μεταξύ του Δημάρχου Λίμνης Πλαστήρα κ. Δ. Τσιαντή και της Κ/Ξ «Τσιγαρδά Ζαχαρούλα-Τσιώκος Αναστάσιος-Μαρκούτης Γεώργιος-Χανής Βάϊος» ανάδοχοι του έργου, ύψους 930.000,00 €. Το έργο εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Θεσσαλίας» του ΕΣΠΑ, μετά από αίτημα και εκπόνηση μελέτης από το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, ο οποίος είναι και φορέας υλοποίησης του έργου. To έργο αφορά αισθητικές και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις στο σύνολο των κοινοτήτων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon