Λευκές Περιοχές – Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Νέα - Ανακοινώσεις Λευκές Περιοχές – Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας
Print Friendly, PDF & Email
06/07/2023

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ Τεύχος B’ 2539/14.06.2021), την 01.07.2023 ξεκινάει ο νέος κύκλος αιτήσεων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/telepikoinonies/leukes-periohes) για την υπαγωγή των δικαιούχων στο Μητρώο των Λευκών Περιοχών.

Η υποβολή των αιτήσεων θα ενεργοποιηθεί και θα παραμείνει ενεργή στο διάστημα 01.07.2023-15.07.2023. Όσοι πολίτες δεν προλάβουν να αιτηθούν την ένταξή τους στο Μητρώο, θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν στον επόμενο κύκλο επικαιροποίησης του Μητρώου.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στο έργο δύνανται να υποβάλλονται εντός του χρονικού διαστήματος των δεκαπέντε (15) πρώτων ημερολογιακών ημερών κάθε τετραμήνου του έτους. Συγκεκριμένα κάθε έτος οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους πολίτες:

-Προθεσμία υποβολής αιτήσεων – Α’  τετράμηνο: 01/03 – 15/03

-Προθεσμία υποβολής αιτήσεων – Β’  τετράμηνο: 01/07 – 15/07

-Προθεσμία υποβολής αιτήσεων – Γ’   τετράμηνο: 01/11 – 15/11

Δικαιούχοι του έργου είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) του Παραρτήματος του ν. 4563/2018 (Α` 169), όπως έχει τροποποιηθεί με το Παράρτημα ΧΙΙΙ του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η παροχή των υπηρεσιών του έργου πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό και σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 2066/Β/19.05.2021 και ΦΕΚ 2539/Β/14.06.2021 ΚΥΑ.  Ως «Μόνιμος Κάτοικος Περιοχής Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΚΤ)» νοείται  το φυσικό πρόσωπο που διατηρεί την κύρια και μόνιμη κατοικία του σε συγκεκριμένη περιοχή του Παραρτήματος του ν. 4563/2018 (Α` 169), όπως ισχύει. Ως «κύρια και μόνιμη κατοικία» νοείται η δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας στο φορολογικό μητρώο που διαχειρίζεται η ΑΑΔΕ», κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 279 του N.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 188 του Ν. 4764/2020.

Οι παρακάτω οικισμοί του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα ανήκουν στις “Λευκές Περιοχές”

 • Αγία Μαρίνα
 • Αγία Παρασκευή
 • Καρβασαράς
 • Καρίτσα
 • Κουτσοδήμος
 • Λογγά
 • Μέγα Ρεύμα
 • Μπελοκομίτη
 • Ραφήνα
 • Άγιος Αθανάσιος
 • Νεβρόπολη

Εάν είστε μόνιμος κάτοικος σε κάποια από τις παραπάνω «Λευκές Περιοχές», προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε τηλεοπτικό σήμα δωρεάν, μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας ψηφιακά για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα επιδότησης εδώ:

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/telepikoinonies/leukes-periohes

Εάν δεν επιθυμείτε να την υποβάλετε ψηφιακά, μπορείτε να εξυπηρετηθείτε στο ΚΕΠ του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στο Μορφοβούνι.

Για να καταθέσετε την αίτηση ψηφιακά, θα χρειαστείτε μόνο:

 • Τους κωδικούς σας taxisnet
 • Τον ενδεκαψήφιο αριθμό Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Για να καταθέσετε την αίτηση στο ΚΕΠ, θα χρειαστείτε μόνο:

 • Το δελτίο της αστυνομικής σας ταυτότητας

Τον ενδεκαψήφιο αριθμό Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon