ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Μη κατηγοριοποιημένο ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Print Friendly, PDF & Email
25/06/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη τη διακήρυξη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

1. Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί (σε δύο φάσεις-στάδια) ανοικτή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, για την αγορά κατάλληλου ακινήτου (οικοπέδου) στον οικισμό Καλυβίων της τοπικής κοινότητας Πεζούλας δημοτικής ενότητας Νεβρόπολης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή πλατείας.

2. Περιγραφή ακινήτου

Το ακίνητο που θα αγορασθεί πρέπει να πληροί, επί ποινή αποκλεισμού, τους παρακάτω όρους:

1. Να βρίσκεται εντός του οικισμού Καλυβίων της τοπικής κοινότητας Πεζούλας δημοτικής ενότητας Νεβρόπολης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και ειδικότερα πέριξ του Ιερού Ναού Αγ. Τριάδας του οικισμού Καλυβίων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ιστορική συνέχεια με την εκκλησία και η κάλυψη των θρησκευτικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.
2. Να έχει έκταση ενάμισυ (1,5) έως δύο (2) στρέμματα.
3. Να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.
4. Να έχει πρόσβαση σε δημοτική οδό.
5. Να είναι στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει ή σε περίπτωση που ανήκει εξ’ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες. Γίνονται δεκτά και περισσότερα του ενός ακίνητα, καθώς και ακίνητα δύο ή περισσοτέρων ιδιοκτητών, που πληρούν όλες τις προδιαγραφές της διακήρυξης, με την προϋπόθεση αυτά να δημιουργούν ενιαία εδαφική έκταση.

Στην περίπτωση αυτή, οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από ενιαίο τοπογραφικό διάγραμμα και από κοινή αίτηση-δήλωση προσφοράς ή τα επιμέρους τοπογραφικά των ακινήτων να αποτυπώνουν με σαφήνεια τους ιδιοκτήτες των όμορων ακινήτων.

6. Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κ.λ.π.) και γενικά οποιασδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη νομική κατάσταση ενός ακινήτου.
7. Να είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση, δηλαδή τη δημιουργία πλατείας.
8. Προτιμητέα θα είναι τα οικόπεδα με κανονικό σχήμα, χωρίς έντονες κλίσεις.

3. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. στα γραφεία του Δήμου (Μορφοβούνι Καρδίτσας, Τ.Κ. 43150) και στο τηλέφωνο 2441352210, fax: 24410-95360, dlplastira@plastiras-ota.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου: plastiras-ota.gr

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Νάνος

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon