Περιβαλλοντικό Κέντρο Νεοχωρίου

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Νέα - Ανακοινώσεις Περιβαλλοντικό Κέντρο Νεοχωρίου
Print Friendly, PDF & Email
15/05/2019

Στις 17-7-2018 υπογράφτηκε η σύμβαση για την κατασκευή του έργου :   ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ,  αρχικού προϋπολογισμού 460.000,00 €   και συμβατικού ποσού 222.360,42 € .

Το έργο χρηματοδοτείται από Ε.Π. 2014-2020 : «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»- ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ .  Τίτλος Πράξης : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ με ΚΩΔ. ΟΠΣ: MIS 5001420 και ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ: 2017ΣΕ27510041  και από ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ του ΔΗΜΟΥ (30.000,00 €). Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Η εργολαβία βρίσκεται σε εξέλιξη . Το βασικό αντικείμενο της προς χρηματοδότηση προτεινόμενης πράξης αποσκοπεί στην ανάδειξη του πρώην Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου – που σήμερα στεγάζει το Περιβαλλοντικό Κέντρο Νεοχωρίου – και  περιλαμβάνει την κτιριακή και λειτουργική αναβάθμιση του κτιρίου  και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του.

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon