ΠΟΔΗΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΑ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Print Friendly, PDF & Email
Τηλέφωνα: 24413 52220 ● Email: joanpodimata68@gmail.com

Αρμοδιότητες :

– Τους καστανεώνες.
-Την αυτεπιστασία
-Ευθύνη παρακολούθησης έργων, εργασιών και μελετών στη Δημοτική Ενότητα Πλαστήρα.
– Ευθύνη δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και αντιμετώπιση βλαβών αυτού Δημοτική
Ενότητα Πλαστήρα.
– Ευθύνη διαχείρισης αθλητικών χώρων, παιδικών χαρών, δημοτικών κοιμητηρίων Δημοτική Ενότητα Πλαστήρα.
– Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων Δημοτική Ενότητα Πλαστήρα .
– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
– την προστασία της δημόσιας υγείας, και την προστασία του καταναλωτή .
– τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
– τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
– την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001)
– την έκδοση και ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών και επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.
– γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon