ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Αντιδήμαρχοι ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Print Friendly, PDF & Email
Τηλέφωνα: 24413 52220 ● Email: vkrommydas82@gmail.com

Αρμοδιότητες

 • Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
 • την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
 • τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος
 • την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή
 • τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων,την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
 • τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
 • την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001,ΦΕΚ224Α’/2001)
 • γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, τηνεπιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας καιεποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος
 • Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο
 • την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου
 • το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας
 • την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας
 • Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,
 • Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
 • Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων
 • Περιβάλλοντος και Πολεοδομικών ζητημάτων
 • Καθαριότητας και ανακύκλωσης
 • Ευθύνη παρακολούθησης έργων, εργασιών και μελετών
 • Ευθύνη για την Ύδρευση, την Άρδευση και των βλαβών των.
 • Συντονισμό Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων και λειτουργίας Υπηρεσιών και γραφείων
 • Βεβαιώσεις γνησίου υπογραφών, παλαιότητας κτιρίων και μονίμου κατοικίας
 • Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πάσης φύσεως
 • Την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων για τα αδέσποτα ζώα
 • Ευθύνη διαχείρισης αθλητικών χώρων,παιδικών χαρών, δημοτικών κοιμητηρίων
 • Ευθύνη δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και αντιμετώπιση βλαβών αυτού
 • Τέλεση πολιτικών γάμων σε απουσία του Δημάρχου.
social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon