ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Αντιδήμαρχοι ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Print Friendly, PDF & Email
Τηλέφωνα: 24413 52220 ● Email: sttsiamantas@gmail.com

Αρμοδιότητες:

-Εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
-Ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο
-Επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου
-Ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και
βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,
-Εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων στη Δημοτική Ενότητα Νεβρόπολης
-Περιβάλλον και Πολεοδομικά ζητήματα
-Καθαριότητα και ανακύκλωση
-Ευθύνη παρακολούθησης έργων, εργασιών και μελετών στη Δημοτική ενότητα Νεβρόπολης.
-Ευθύνη για την Ύδρευση, την Άρδευση και των βλαβών των.
-Συντονισμός Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων και λειτουργίας Υπηρεσιών και γραφείων
-Βεβαιώσεις γνησίου υπογραφών, παλαιότητας κτιρίων και μονίμου κατοικίας
-Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πάσης φύσεως
-Ευθύνη διαχείρισης αθλητικών χώρων, παιδικών χαρών, δημοτικών κοιμητηρίων στη Δημοτική ενότητα Νεβρόπολης
-Ευθύνη δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και αντιμετώπιση βλαβών αυτού στη Δημοτική Ενότητα Νεβρόπολης.
-Τέλεση πολιτικών γάμων σε απουσία του Δημάρχου
-Αποχιονισμός στη Δημοτική ενότητα Νεβρόπολης .
-Αγροτική οδοποιία στη Δημοτική ενότητα Νεβρόπολης .

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon