Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ”

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ”
Print Friendly, PDF & Email
25/01/2022

Ο Δικαιούχος Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ». Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15/02/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης – παρ. 2α, άρθρο 95, του N 4412/2016.

Δείτε τα σχετικά αρχεία της διακήρυξης στους ακόλουθους συνδέσμους:

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6Χ2ΑΩΛΥ-6ΤΤ

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ file

3_ Τεχνική περιγραφή ΨΥ

4_ Προϋπολογισμός ΨΥ

5_ ΕΣΥ ΨΥ

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon