Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της οικονομικής Επιτροπής για δυόμισι έτη από 1-9-2014 έως 5-3-2017 (Ορθή επανάληψη)

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Προσκλήσεις Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της οικονομικής Επιτροπής για δυόμισι έτη από 1-9-2014 έως 5-3-2017 (Ορθή επανάληψη)
Print Friendly, PDF & Email
02/09/2014

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μορφοβούνι 3-9-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Αριθ. πρωτ. 33591

Προς:
Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχο

Θέμα: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της οικονομικής Επιτροπής για δυόμισι έτη από 1-9-2014 έως 5-3-2017 και εκλογή νέων οργάνων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για την δημοτική περίοδο 2014-2019.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στο Μορφοβούνι Καρδίτσας την 7-9-2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:30 μ.μ. ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν.3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής επιτροπής και εκλογή εκπροσώπου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στην γενική συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος
Σκόνδρας Δημήτριος

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon