Ψηφίστηκε ο Ισολογισμός και ο απολογισμός έτους 2016 στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Νέα - Ανακοινώσεις Ψηφίστηκε ο Ισολογισμός και ο απολογισμός έτους 2016 στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα
Print Friendly, PDF & Email
22/12/2017

Ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο (κατά πλειοψηφία) ο Ισολογισμός και ο απολογισμός έτους 2016 στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, καθώς και τα αποτελέσματα χρήσης του ιδίου έτους.

Τα κυριότερα  στοιχεία που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις είναι:

  1. Ο μηδενικός δανεισμός του Δήμου.
  2. Το ταμειακό υπόλοιπο το οποίο ανέρχεται σε 1.202.936,79€.
  3. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προμηθευτές, φόρους και ασφαλιστικούς οργανισμούς οι οποίες ανέρχονται σε 284.278,61€ και οι οποίες έχουν τακτοποιηθεί στην αρχή της χρήσης 2017.
  4. Οι απαιτήσεις που ανέρχονται σε 957.381,13€.
  5. Το σύνολο του πάγιου ενεργητικού που ανέρχεται σε 35.984.588,31€.
  6. Τέλος, τα καθαρά (πλεόνασμα) αποτελέσματα χρήσης 2016 τα οποία ανέρχονται σε 158.001,09€.
social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon