Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Οργανόγραμμα Δημοτολόγιο , Ληξιαρχείο Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου
Print Friendly, PDF & Email

Το Γραφείο Δημοτολογίου μεριμνά για την τήρηση των σχετικών μητρώων και εκδίδει πιστοποιητικά ατομικής και οικογενειακής κατάστασης.

Στο ληξιαρχείο συντάσσονται ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, βάπτισης γάμου, θανάτου και εκδίδονται αντίγραφά τους.

Διαδικασίες

Η αίτηση συμπληρώνεται απαραίτητα με τα στοιχεία ταυτότητας, μόνο από συγγενείς α’ βαθμου.

Πρότυπα Αρχεία:

Η βάπτιση δηλώνεται στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

Εάν η γέννηση δηλώθηκε σε άλλο ληξιαρχείο και η βάπτιση έλαβε χώρα στο Δήμο μας , μπορεί να δηλωθεί στο ληξιαρχείο και να αποσταλεί υπηρεσιακά στο ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.

Υπόχρεοι για τη δήλωση της βάπτισης είναι οι δύο γονείς και ο ίδιος ο βαπτισθείς εάν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Βεβαίωση του ιερέα που τέλεσε το μυστήριο.
  • Αστυνομική ταυτότητα των δηλούντων.

Κάθε γάμος που τελέστηκε στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, δηλώνεται στο ληξιαρχείο.

Εάν πριν από την τέλεση θρησκευτικού γάμου προηγήθηκε πολιτικός, δεν συντάσσεται νέα ληξιαρχική πράξη γάμου αλλά πράξη ιερολογίας στο περιθώριο της υπάρχουσας ληξιαρχικής πράξης γάμου.

Υπόχρεοι για τη δήλωση του γάμου είναι ένας από τους δυο συζύγους ή οποιοσδήποτε έχει ειδική εντολή δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

Η προθεσμία δηλώσεως είναι σαράντα (40) ημέρες από την τέλεση του γάμου. Μετά την παραπάνω προθεσμία και μέχρι 130 ημέρες από την τέλεση καταβάλλεται πρόστιμο 100 € στο Δημόσιο Ταμείο. Μετά τις 130 ημέρες το παράβολο ανέρχεται σε 300€.

Επώνυμο συζύγων: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3719/26-11-2008, με συμφωνία των συζύγων ο καθένας από αυτούς μπορεί να προσθέτει στο επώνυμό του, το επώνυμο του άλλου. Η προσθήκη γίνεται με κοινή δήλωση ενώπιον του ληξιάρχου και ισχύει μέχρι να ανακληθεί ενώπιον του ληξιάρχου με κοινή δήλωση των συζύγων ή με μονομερή δήλωση οποιουδήποτε των συζύγων, η οποία κοινοποιείται στον άλλο σύζυγο.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Δήλωση τέλεσης γάμου από τον ιερέα που τέλεσε το μυστήριο.
  • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων.
  • Ταυτότητες των συζύγων.

Πρότυπα Αρχεία:

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon