Αυτοτελές Τμήμα ΚΕΠ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Οργανόγραμμα Αυτοτελές Τμήμα ΚΕΠ
Print Friendly, PDF & Email
Αρμόδια Υπηρεσία: Δήμαρχος
Υπαγόμενες Υπηρεσίες:
Γραφείο ΚΕΠ (0543)

Στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα λειτουργεί το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 0543 με έδρα το Μορφοβούνι

Μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχουν τα Κ.Ε.Π. προς τους πολίτες είναι:

  • Ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών για ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν στη δημόσια διοίκηση.
  • Διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (αιτήσεις, συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, αποστολή των αιτήσεων, παραλαβή του διοικητικού προϊόντος και προώθησή του στον πολίτη).
  • Παροχή ορισμένων απλών εξυπηρετήσεων στον Πολίτη όπως: επικύρωση αντιγράφων διοικητικών εγγράφων, θεώρηση του γνησίου της υπογραφής κ.λ.π.

Διαδικασίες

Η βάπτιση δηλώνεται στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

Εάν η γέννηση δηλώθηκε σε άλλο ληξιαρχείο και η βάπτιση έλαβε χώρα στο Δήμο μας , μπορεί να δηλωθεί στο ληξιαρχείο και να αποσταλεί υπηρεσιακά στο ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.

Υπόχρεοι για τη δήλωση της βάπτισης είναι οι δύο γονείς και ο ίδιος ο βαπτισθείς εάν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Βεβαίωση του ιερέα που τέλεσε το μυστήριο.
  • Αστυνομική ταυτότητα των δηλούντων.
social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon