ΣΥΝΑΝTΗΣH ΚΕΔΕ-ΣΠΙΡΤΖΗ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΝΤΗΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Νέα - Ανακοινώσεις ΣΥΝΑΝTΗΣH ΚΕΔΕ-ΣΠΙΡΤΖΗ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΝΤΗΣ
Print Friendly, PDF & Email
20/02/2018

Αντιπροσωπεία της Ένωσης στην οποία συµµετείχε ο Δήµαρχος Λίµνης Πλαστήρα
Δηµήτριος Τσιαντής, πραγµατοποίησαν συνάντηση εργασίας µε τον Υπουργό
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων Χ. Σπίρτζη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο Υπουργείο
Μεταφορών και Υποδοµών βρέθηκαν οι προτάσεις από την πλευρά της ΚΕΔΕ για
τροποποίηση συγκεκριμένων διατάξεων του νόμου του Ν.4412/2016 που αφορούν
στις Δηµόσιες Συµβάσεις Εργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών, με στόχο
τις ταχύτερες διαδικασίες την ανάθεση και εκτέλεση έργων.

Στη συνάντηση μετείχαν ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, ο Γ. Γραµµατέας της
ΚΕΔΕ Γ. Μουράτογλου, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης και
Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ε. Λαµπάκης, τα μέλη του ΔΣ της ΚΕΔΕ Δ. Μπίρµπας-
Δήµαρχος Αιγάλεω, Αλ. Καστρινός-Δήµαρχος Πηνειού και ο Δ.Τσιαντής-Δήµαρχος
Λίμνης Πλαστήρα.

Ο Υπουργός ενημέρωσε τον Πρόεδρο και τα μέλη της ΚΕΔΕ για σειρά διορθωτικών
παρεμβάσεων που έγιναν σε κάποιες διατάξεις του νόµου οι οποίες, όπως ανέφερε,
αναµένεται να ψηφιστούν στο προσεχές διάστημα.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογράμμισε ότι οι τροποποιήσεις
είναι σε Θετική κατεύθυνση, ωστόσο εστίασε στην ανάγκη νομοθετικών παρεμβάσεων
από τα συναρμόδια Υπουργεία, µε στόχο την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη
απορρόφηση των διαθέσιµων κονδυλίων του ΕΣΠΑ από τους Δήµους. Επιπρόσθετα
επισήμανε ότι το σοβαρό ζήτημα της έλλειψης προσωπικού αλλά και τις ελλιπούς
κατάρτισης τους κυρίως στους µικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους, δυσχε-
ραίνει την προσπάθεια των ΟΤΑ να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά.

Ειδικότερα οι τροποποιήσεις που ανακοίνωσε ο κ. Σπίρτζης συνοψίζονται στις εξής:

-Τροποποιείται παράγραφος του άρθρου 118 περί απευθείας αναθέσεων από ορεινούς και νησιωτικούς Δήµους. Ειδικότερα θα προβλέπεται πως σε περίπτωση που δεν
εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 3 υποψηφίους αναδόχους να ενταχθούν στο μητρώο, ο
Δήμος Θα µπορεί να προβεί σε απευθείας ανάθεση έργου, χωρίς να προηγηθεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης.

-Τροποιτοιούνται άρθρα προκειµένου να δίνεται η δυνατότητα σε Δήμους να συνάψουν
προγραμµατικές συμβάσεις µε φορείς της γενικής κυβέρνησης, για την υλοποίηση δη-
µόσιων έργων.

-Όπως ενηµέρωσε ο Υπουργός, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών δρομολογείται η τροποποίηση άρθρου του Καλλικράτη περί προγραµµατικών συμβάσεων,
µε στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας συνεργασίας των Δήμων µε λοιπούς φορείς για την εκτέλεση έργων.

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon