ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΓΙΑ 2 ΑΚΟΜΗ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ-Π.Ε. ΝΕΒΡ. ΑΓΡΑΦΩΝ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Νέα - Ανακοινώσεις ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΓΙΑ 2 ΑΚΟΜΗ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ-Π.Ε. ΝΕΒΡ. ΑΓΡΑΦΩΝ
Print Friendly, PDF & Email
19/11/2018

1) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ 241ΧΙΛ. € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

2) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΥΛΑΚΤΗΣ –ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ. 234ΧΙΛ € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

1. Δημοπρατήθηκε το έργο από την Περιφέρεια Θεσσαλίας: «Κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης Τ.Κ. Μπελοκομίτη» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 16/11/2018. Το έργο είχε ενταχθεί στο Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Θεσσαλίας με ΣΑΕΠ 017 μετά από αίτημα του Δημάρχου Λίμνης Πλαστήρα κ. Δημήτριου Τσιαντή και της θετικής εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας κ. Τσιάκου Βασίλη.

Δικαιούχος (φορέας υλοποίησης) είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας και κύριος του έργου ως φορέας πρότασης και λειτουργίας ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 241Χιλ. ευρώ πλέον Φ.Π.Α..

Υπήρξε σύνταξη και έγκριση οριστικής μελέτης από τον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, περιβαλλοντική αδειοδότηση από την ΕΥΠΕ και άδεια χρήσης νερού από την Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας.

Το έργο αφορά την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού από την λίμνη Πλαστήρα μήκους 3.273 μ. διαμέτρου Φ75 κατηγορίας ΡΕ_100-ΡΝ16 atm, την κατασκευή φρεατίων και την τοποθέτηση των απαραίτητων υδραυλικών διατάξεων ώστε το πόσιμο νερό να καταλήγει από ενδιάμεσο σταθμό διακλάδωσης του αγωγού Νεραιδας-Νεοχωρίου, στην υφιστάμενη δεξαμενή του οικισμού Μπελοκομίτη.

2. Δημοπρατήθηκε το έργο από τον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΥΛΑΚΤΗΣ –ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 27/11/2018. Το έργο χρηματοδοτείται από τακτικά έσοδα του Δήμου 233.877,97 € και 87.400,00 € από έκτακτα έσοδα του Δήμου λόγω θεομηνίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 234Χιλ. ευρώ. (πλέον Φ.Π.Α)

Το έργο θα εκτελεστεί στην τοπική κοινότητα Φυλακτής, Κρυονερίου και Καλυβιών Πεζούλας του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και αφορά την αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης των οικισμών με την κατασκευή νέων αγωγών μεταφοράς νερού προς αντικατάσταση παλαιών τμημάτων που παρουσιάζουν συχνές διαρροές και βλάβες.
Συγκεκριμένα στην θέση Κάτω Μαχαλάς της Τ.Κ. Κρυονερίου θα κατασκευαστεί νέος αγωγός διαμέτρου φ63 πολυαιθυλενίου 300 μ. ο οποίος θα υδροδοτήσει περίπου 60 παροχές και υδροληψίες στις οποίες και θα αντικατασταθούν και τα τμήματα από τον κεντρικό αγωγό εώς τον μετρητή της παροχής. Στον οικισμό Καλυβίων Πεζούλας θα γίνει αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης με την κατασκευή 2 νέων τμημάτων 122,58 μ. διαμέτρου φ63 και 99,83 μ. διαμέτρου φ32 πολυαιθυλενίου. Στην Τ.Κ. Φυλακτή όπου αντιμετωπίζονται και τα περισσότερα προβλήματα για την ομαλή υδροδότηση του οικισμού με συχνές βλάβες και διαρροές θα γίνει αντικατάσταση αγωγών 1.609,56 μ. διαμέτρου φ90 και 1.110,62 μ. διαμέτρου φ63 πολυαιθυλενίου.

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon