Βοήθεια Στο Σπίτι

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Βοήθεια Στο Σπίτι
Print Friendly, PDF & Email

Στόχος

Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι” είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής στήριξης και προστασίας, που επιδιώκει να παρέχει οργανωμένη συστηματική φροντίδα σε ανήμπορα άτομα και κατ’ επέκταση να αποδεσμεύσει και να βοηθήσει στην επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων και κυρίως των γυναικών, που μέχρι πρότινος δεν ήταν σε θέση να εργαστούν καθώς έπρεπε να φροντίζουν το ανήμπορο μέλος της οικογένειάς τους.

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού που απασχολεί, να εξασφαλίσει στα άτομα αυτά τις προϋποθέσεις για μια αυτόνομη και αξιοπρεπή διαβίωση, μέσω της παραμονής τους στο οικείο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον, αποφεύγοντας τον ιδρυματικό εγκλεισμό, να αξιοποιήσει τις δεξιότητές τους και γενικά να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής τους. Την υλοποίηση των παραπάνω στόχων του προγράμματος στα όρια του Δήμου μας, αναλαμβάνει ο ίδιος ο Δήμος Πλαστήρα με τη συνδρομή της πολιτείας, παρέχοντας τις υπηρεσίες του δωρεάν στα σπίτια.

Ωφελούμενα Άτομα

Το πρόγραμμα αγκαλιάζει και περιθάλπει κυρίως ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνους που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και χρήζουν φροντίδας κάποιου ατόμου του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος, σε όσους χρήζουν ιδιαίτερης ανάγκης ή φροντίδας λόγω προσωρινών ή μόνιμων δυσκολιών, σε όσους διαβιούν μοναχικά ή έχουν εγκαταλειφθεί από το οικογενειακό και συγγενικό τους περιβάλλον, αλλά και σ’ εκείνους που αντιμετωπίζουν προσωρινά οικονομικές δυσκολίες ή δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους. Στόχος είναι καταρχήν η επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων και ιδιαίτερα των γυναικών του οικογενειακού περιβάλλοντος των ανήμπορων ατόμων, καθώς και η επανένταξη και παραμονή των ατόμων αυτών στο ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους μέσω της παροχής ανάλογων υπηρεσιών.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέρχονται είναι: Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη των ατόμων που χρήσουν βοήθεια και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, νοσηλευτική μέριμνα και ιατροφαρμακευτική φροντίδα, πρόληψη αγωγής υγείας, φροντίδα του νοικοκυριού, πληρωμές λογαριασμών, μικροαγορές, οικογενειακή φροντίδα στην ατομική υγιεινή και άλλες υπηρεσίες που κρίνονται αναγκαίες. Οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω των επισκέψεων του προσωπικού στο σπίτι των εξυπηρετούμενων με συχνότητα η οποία εκτιμάται ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες τους. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» υλοποιείται υπό την ευθύνη του Δήμου Πλαστήρα και έχει ως στόχο την εξασφάλιση μιας μόνιμης δράσης παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες των Τοπικών Κοινοτήτων του.

Στελέχωση & Λειτουργία του Προγράμματος

Το πρόγραμμα απαρτίζουν ειδικά καταρτισμένα στελέχη και επιστημονικό προσωπικό.

Συγκεκριμένα το εξειδικευμένο προσωπικό που καλύπτει τις ανάγκες του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», αποτελείται από δύο Κοινωνικές Λειτουργούς, δύο Νοσηλεύτριες και δύο Οικογενειακές βοηθούς.

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της κάθε ειδικότητας είναι:

  • Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί αναλαμβάνουν την έρευνα της υγείας, των συνθηκών διαμονής και διατροφής, της οικογενειακής, οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης του εξυπηρετούμενου ατόμου παρέχοντας την ανάλογη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξή του.
  • Οι Νοσηλευτές αναλαμβάνουν την νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική φροντίδα του χρήζοντας βοήθειας ατόμου, παρέχοντας τις βασικές κατ’ οίκου νοσηλευτικές υπηρεσίες.
  • Οι Οικογενειακοί βοηθοί προσφέρουν οικογενειακή φροντίδα και είναι υπεύθυνη για την καθαριότητα του εξυπηρετουμένου και της οικίας του.

Μέσω του προγράμματος εξασφαλίζεται στενή συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς (ΚΑΠΗ, Φιλόπτωχο Ταμείο Εκκλησίας, Ιερέας, Τοπικοί Σύμβουλοι της κάθε Τοπικής Κοινότητας).

Πληροφορίες

Κάθε ενδιαφερόμενος ή μέλος του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος μπορεί να πάρει πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2441352222 κ. Αδάμου Αναστασία.

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon