Υπογραφή σύμβασης Τεχνικού Συμβούλου

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Νέα - Ανακοινώσεις Υπογραφή σύμβασης Τεχνικού Συμβούλου
Print Friendly, PDF & Email
17/12/2013

Υπογραφή Σύμβασης Τεχνικού Συμβούλου του Έργου: “Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμών εντός Λεκάνης Απορροής Λίμνης Πλαστήρα

Υπογράφηκε στο Μορφοβούνι στις 11 Ιανουαρίου 2013 η Σύμβαση Τεχνικού Συμβούλου του Έργου: “Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμών εντός Λεκάνης Απορροής Λίμνης Πλαστήρα” μεταξύ του Δημάρχου Λίμνης Πλαστήρα κ. Δ. Τσιαντή και του κ. Κ. Καλέργη εκπροσώπου της σύμπραξης γραφείων μελετών: “ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.-INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ- ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΕΡΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ” ύψους 174.751,57 €.

Η Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Υποστήριξη του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα αφορά τις υποχρεώσεις του για την προετοιμασία και υλοποίηση των υποέργων της Πράξης “Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμών εντός Λεκάνης Απορροής Λίμνης Πλαστήρα” συνολικού προϋπολογισμού 17.140.000,00 €.

Οι εργασίες του Τεχνικού Συμβούλου συνοπτικά περιλαμβάνουν:

  • Εργασίες κατά την φάση ωρίμανσης και μέχρι την έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου και την αποστολή της Διακήρυξης στην ΕΕ.
  • Εργασίες προετοιμασίας και υλοποίησης των διαγωνισμών των έργων της Πράξης (συμμετοχή – υποβοήθηση στην διαγωνιστική διαδικασία).
  • Εργασίες κατά τη φάση κατασκευής των έργων (μετά τη σύναψη σύμβασης των έργων).
social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon