ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β425ΩΛΥ-ΚΧΓ 02/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Ανάκληση της με αριθμό 294/2012 απόφασης που αφορά απευθείας ανάθεση εκτέλεσης το έργου, Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Κερασιάς στη θέση Στεργιόπουλου και ψήφιση πίστωσης 4.400,45 €
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β425ΩΛΥ-Ζ6Π 02/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 356 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 4.300 € για παροχή υπηρεσίας τεχνοοικονομικής μελέτης για αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων ΦΟΠ με λαμπτήρες Led
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β425ΩΛΥ-ΛΓΥ 02/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 336 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β425ΩΛΥ-21Δ 02/11/2012 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β425ΩΛΥ-Κ4Ρ 02/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 333-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ AΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β42ΑΩΛΥ-ΒΧΑ 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών για τον ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ AΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β42ΑΩΛΥ-9ΩΑ 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 322-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα ως συνδρομητού σε εφημερίδες, έντυπα, ΙΝΤΕΡΝΕΤ κλπ. για το έτος 2012.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β42ΑΩΛΥ-7ΜΡ 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 59---2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β42ΑΩΛΥ-7ΞΜ 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 348 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών για τον ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ AΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48896
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β42ΑΩΛΥ-58Ψ 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 326-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β42ΑΩΛΥ-5ΧΦ 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 347 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικού για τον ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ AΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48896
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β42ΑΩΛΥ-320 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 349-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β42ΑΩΛΥ-ΙΤΛ 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 359-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 305,16 € για πληρωμή ασφαλίστρων του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2261 επιβατηγού αυτοκινήτου του Δήμου για το από 24-10-2012 μέχρι 24-10-2013 χρονικό διάστημα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β42ΑΩΛΥ-5ΓΞ 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 345 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β42ΑΩΛΥ-ΘΙΩ 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 356-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-101803
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β42ΑΩΛΥ-13Ο 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 355-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κήρυξη απαλλοτριώσεων για το έργο « Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και Ε.Ε.Λ. οικισμών λίμνης Πλαστήρα», ορισμός δικηγόρου και καθορισμός της αμοιβής αυτού.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β42ΑΩΛΥ-Ρ46 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 258----2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 2280
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β42ΑΩΛΥ-0Μ2 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 354-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ SERVICE ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 3089
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β42ΑΩΛΥ-ΦΘΔ 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 367-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β42ΑΩΛΥ-ΜΥΧ 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 257-2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 812 813 814 815 816 896