ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση επιβολής προστίμου στην επιχείρηση ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που λειτουργεί στο ΝΕΟΧΩΡΙ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β498ΩΛΥ-8ΒΖ 28/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 140 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Aπόφαση επιβολής προστίμου στην επιχείρηση Γ. & Ε. ΚΡΟΜΜΥΔΑ Ο.Ε. -Ενοικιαζόμενα που λειτουργεί στο ΝΕΟΧΩΡΙ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β498ΩΛΥ-Ε9Β 28/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 139 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση επιβολής προστίμου στην επιχείρηση ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Λ.Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ Α.Ε. που λειτουργεί στο ΝΕΟΧΩΡΙ Καρδίτσας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β498ΩΛΥ-ΣΧΕ 28/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 138 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β498ΩΛΥ-Ψ36 28/05/2012 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΒΙΒΛΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β498ΩΛΥ-ΜΑ5 28/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 117 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β49ΜΩΛΥ-ΗΘΞ 25/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 143 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β49ΜΩΛΥ-ΝΛΣ 25/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 1971 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Κέντρο Ιστορικών Μελετών "Νικόλαος Πλαστήρας" ΑΔΑ: Β49ΣΟΞ98-ΕΗΞ 22/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 7 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Κέντρο Ιστορικών Μελετών "Νικόλαος Πλαστήρας" ΑΔΑ: Β49ΣΟΞ98-ΣΤ3 22/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 7 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β49ΣΩΛΥ-ΣΓΕ 22/05/2012 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β49ΣΩΛΥ-Ε0Υ 22/05/2012 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β49ΣΩΛΥ-8ΝΗ 22/05/2012 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης 4.299,97 € για προμήθεια βιβλίων
Κέντρο Ιστορικών Μελετών "Νικόλαος Πλαστήρας" ΑΔΑ: Β492ΟΞ98-ΧΝΖ 21/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 6-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Κέντρο Ιστορικών Μελετών "Νικόλαος Πλαστήρας" ΑΔΑ: Β492ΟΞ98-ΨΙΤ 21/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 9 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αναμόρφωση πρ/σμού του Δήμου έτους 2012 για την πληρωμή του έργου «Ύδρευση Δήμου Νεβρόπολης Αγράφων από την Λίμνη Πλαστήρα»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β492ΩΛΥ-Λ9Γ 21/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 116----2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας επιβατικού αυτοκινήτου και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β492ΩΛΥ-ΒΙΗ 21/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 153---2011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της Α΄ τριμηνιαίας εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής , που αφορά στην υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2012.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β49ΥΩΛΥ-ΛΟΔ 17/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 126-2012 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β49ΥΩΛΥ-ΥΨΦ 17/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 121--2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ( Άρθρο 92 νδ 3026/1954 και 5 παρ. 6ν. 3919/2011)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β49ΘΩΛΥ-8Ρ9 16/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ( Άρθρο 92 νδ 3026/1954 και 5 παρ. 6ν. 3919/2011)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β49ΘΩΛΥ-ΗΨ0 16/05/2012 Αρ. Πρωτ.: ο ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟ
1 812 813 814 815 816 869