ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συντήρηση υδρομαστεύσεων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΛΥ-Ν1Α 27/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καθαρισμός-συντήρηση δεξαμενών και φρεατίων ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΛΥ-Ζ0Α 27/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Κερασιάς»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΛΥ-Τ5Ρ 27/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 74-2012 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες ανάγκες αποχιονισμού
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΛΥ-Δ2Ε 27/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 18-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες ανάγκες άρσης καταπτώσεων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΛΥ-793 27/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 33-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Ω8ΩΛΥ-Ω20 26/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 99-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ SERVICE ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 2279
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Ω8ΩΛΥ-7ΘΙ 26/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 102-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών για το φορτηγό με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2279
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Ω8ΩΛΥ-Ν57 26/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 93-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ SERVICE ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 2255
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Ω8ΩΛΥ-ΑΛΠ 26/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 92-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών για επιβατικό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2255
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΧΩΛΥ-ΞΡΣ 25/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 90-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ εκποίησης στρογγύλης ξυλείας ελάτης
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΧΩΛΥ-7Ξ4 25/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 1714 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ εκποίησης στρογγύλης ξυλείας ελάτης
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΧΩΛΥ-1ΟΝ 25/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 1713 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 2255
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΧΩΛΥ-ΜΟ9 25/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 89-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 3070
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΧΩΛΥ-Π4Ρ 25/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 88-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών για το φορτηγό με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 3070
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΧΩΛΥ-Υ11 25/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 87-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών για το φορτηγό με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2280
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΧΩΛΥ-29Ζ 25/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 56-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών για το φορτηγό με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2280
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΧΩΛΥ-ΖΗ2 25/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 55-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Κέντρο Ιστορικών Μελετών "Νικόλαος Πλαστήρας" ΑΔΑ: Β4ΩΧΟΞ98-ΑΚΠ 25/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 5-2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση προσωρινής άδειας λιανικής πώλησης τσιγάρων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΝΩΛΥ-ΧΥΑ 24/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 104-2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ SERVICE ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 2280
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΩΝΩΛΥ-Ρ66 24/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 54-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 815 816 817 818 819 869