Ανακοίνωση – Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Νέα - Ανακοινώσεις Ανακοίνωση – Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων
Print Friendly, PDF & Email
14/05/2024

Ανακοίνωση για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων εξέδωσε ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, όπου σύμφωνα με την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/28909/848/15-03-2024, ΑΔΑ:ΡΛ2Π4653Π8-ΚΣΡ εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, είναι υποχρεωτική η σύνταξη Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα  για τα οικόπεδα ή γήπεδα, στα οποία έχουν ανεγερθεί κτίρια και βρίσκονται εντός συγκεκριμένων προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται. Σε συνέχεια της Τεχνικής Έκθεσης, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται μέχρι 10 Ιουνίου 2024 να υποβάλουν τη Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας. Τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση εδώ.

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon