Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ”

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ”
Print Friendly, PDF & Email
15/03/2018

Δείτε το υλικό της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ” στα παρακάτω αρχεία:

13.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ SIGNED

13.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ SIGNED

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ_signed

Μ 1-5 εξωφ τεχνπεριγ προμ προυπ τιμολ εσυ_signed

Μ 6.01-03 σχέδ_signed

Μ 6.04-06 σχέδ_signed

Μ 6.07-09 σχέδ_signed

Μ 6.10-17 σχέδ_signed

Μ 7 151 Αντιστοίχιση Αρθρων με ΕΤΕΠ υπογρ_signed

Μ 8 101 Μελέτη ΣΑΥ υπογ_signed

Μ 9 111 Μελέτη ΦΑΥ υπογρ_signed

Μ 10 103 Εντυπο Προσφοράς_signed

ΤΕΥΔ SIGNED

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon