Διαβούλευση: Στρατηγικός Σχεδιασμός στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λίμνης Πλαστήρα 2015-2019

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Νέα - Ανακοινώσεις Διαβούλευση: Στρατηγικός Σχεδιασμός στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λίμνης Πλαστήρα 2015-2019
Print Friendly, PDF & Email
13/05/2016

Στα πλαίσια διαβούλευσης για τον Στρατηγικό σχεδιασμό Δήμου Λίμνης Πλαστήρα ο οποίος εκπονήθηκε ως τμήμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου για την περίοδο 2015-2019 μπορείτε να συμμετέχετε είτε με επιστολή στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα (Δημαρχείο, Τ.Κ. 43150, Μορφοβούνι Ν.Καρδίτσας) είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο plastiras@hol.gr μέχρι την Παρασκευή 20-05-2016.

Πληροφορίες: κ. Αυγέρος Γεώργιος (τηλ. 2441352217)

Κατεβάστε το Στρατηγικό σχέδιο εδώ.

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon