Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα “Επί Νόηση”

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Νομικά Πρόσωπα Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα “Επί Νόηση”
Print Friendly, PDF & Email
Τηλέφωνο: 24413 52200

Η Δημοτική Επιχείρηση διοικείται από εννεαμελές (9μελές) Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους εξής:

  1. Τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων ο ένας θα προέρχεται από την μειοψηφία.
  2. Δύο (2) εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων
  3. Τέσσερις (4) πολίτες, δημότες του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Δημοτικής Επιχείρησης.

Η Δημοτική επιχείρηση δεν απασχολεί εργαζόμενους αόριστου χρόνου.

Σκοπός της Επιχείρησης είναι η ανάληψη δραστηριοτήτων στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνικής προστασίας, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, της έρευνας, της τεχνολογίας και της ανάπτυξης, υποβοηθώντας με αυτό τον τρόπο, το έργο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου προς τους δημότες του να είναι τεχνολογικά σύγχρονες, άμεσες, πολυδιάστατες, και σύννομες με το περί δικαίου αίσθημα.

Σχετικές αποφάσεις
social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon