Εισαγωγή

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Οδηγός του Δημότη Εισαγωγή
Print Friendly, PDF & Email

“Η Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Δημότη εκδόθηκε από το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα το 2012 και υπόκειται σε συνεχείς ανανεώσεις και βελτιώσεις για την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών”. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υπ’ αριθ. 73/2011.

Τι είναι η Χάρτα και πού χρησιμεύει;

Η Χάρτα είναι ο πρακτικός οδηγός του πολίτη και ο σύμβουλός του στις συναλλαγές του με το Δήμο. Για τη Δημοτική Αρχή, αποτελεί δέσμη μέτρων και είναι η δέσμευσή της προς εσάς για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Με τη Χάρτα:

 • Διαμορφώνεται το πλαίσιο των υποχρεώσεων του Δήμου μας προς τον πολίτη με σαφέστερο τρόπο.
 • Αναδεικνύονται τα δικαιώματά σας, ώστε να μην τα αναζητάτε κάθε φορά στις διάσπαρτες διατάξεις.
 • Ενισχύεται η υπευθυνότητα των εργαζομένων μας στο χειρισμό των ζητημάτων που σας αφορούν.

Οι Αρχές που διέπουν τη δράση του Δήμου:

 • Η Νομιμότητα: Ο Δήμος λειτουργεί σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, όπως καταγράφεται, κυρίως, στο Σύνταγμα της Xώρας, στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και στο Πρόγραμμα «Καλλικράτης».
 • Η Διαφάνεια: Ο πολίτης έχει πρόσβαση στην πολιτική και διοικητική λειτουργία του Δήμου, σε σχέση με τις αποφάσεις και τις δραστηριότητες που τον αφορούν.
 • Η Πληροφόρηση: Ο Δήμος εξασφαλίζει την έγκαιρη και υπεύθυνη πληροφόρηση των δημοτών και προσδιορίζει τον τρόπο πληροφόρησης με έντυπα, ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα.
 • Η Συμμετοχή του δημότη και η διαβούλευση: Καθορίζονται οι διαδικασίες επίλυσης των προβλημάτων ή διαφορών. Ο δημότης ενημερώνεται για τον τρόπο προσφυγής, τη διαδικασία, την προθεσμία και το χρόνο που οφείλει το αρμόδιο όργανο να απαντήσει και να δώσει λύση, καθώς και για τον τρόπο της «παράστασης» του δημότη στα όργανα και της συμμετοχής του στη λήψη των αποφάσεων που τον αφορούν.
 • Η Φιλικότητα: Η συμπεριφορά των οργάνων του Δήμου είναι φιλική προς τον δημότη. Ο δημότης γνωρίζει τον υπάλληλο που χειρίζεται την υπόθεσή του. Τα έγγραφα του Δήμου προς αυτόν είναι εξατομικευμένα, με τον απαιτούμενο προσωπικό τόνο. Ο δημότης δεν έχει την αίσθηση ότι τις υποθέσεις του χειρίζονται ανώνυμα, απομακρυσμένα και απροσπέλαστα όργανα που δεν έχουν κατανόηση στα προβλήματά του.
 • Η Αμεροληψία: Οι υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης του Δήμου δρουν αμερόληπτα και είναι ανεξάρτητα από επιρροές άσχετες με το δημόσιο συμφέρον, το οποίο έχουν ταχθεί να υπηρετούν
 • Η xρηστή και αδιάφθορη διοίκηση: Η Δημοτική Αρχή διασφαλίζει, με τις ειδικότερες διαδικασίες που καθιερώνει, την έντιμη και άμεμπτη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των κανόνων της επιείκειας και της καλόπιστης εφαρμογής των νόμων.
 • Η ανταπόκριση στις ανάγκες των δημοτών: Ο Δήμος καταγράφει και παρεμβαίνει σε συγκεκριμένες ανάγκες των δημοτών, έχοντας ως γνώμονα την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκρισή του σε αυτές.
 • Η Αποτελεσματικότητα: Η παρέμβαση στα προβλήματα, που αφορούν το δημότη, είναι συγκεκριμένη και άμεση, ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η διοικητική δομή του Δήμου

Ο Δήμος μας προήλθε από τη συνένωση των Δήμων Πλαστήρα και Νεβρόπολης Αγράφων, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»). Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις αυτές, ο Δήμος μας αποτελείται από 2 Δημοτικές Ενότητες, και 12 Τοπικές Κοινότητες.

Πιο αναλυτικά, ο Δήμος αποτελείται από τη:

 • Δημοτική Ενότητα ΠΛΑΣΤΗΡΑ: Τοπικές Κοινότητες Κερασιάς, Λαμπερού, Μεσενικόλα,Μορφοβουνίου, Μοσχάτου
 • Δημοτική Ενότητα ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ: Τοπικές Κοινότητες Καρβασαρά, Καρίτσας Δολόπων, Κρυονερίου, Μπελοκομίτη, Νεοχωρίου, Πεζούλας, Φυλακτής

Οι υπηρεσίες του Δήμου

Οι υπηρεσίες του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα καθώς και όλων των εποπτευόμενων από το Δήμο μας φορέων (Νομικών Προσώπων, Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης) βρίσκονται στα παρακάτω κτίρια:

 • ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (Τοπική Κοινότητα Μορφοβουνίου)
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  • ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ “Νικόλαος Πλαστήρας” Τ. Κ. Μορφοβουνίου
  • ΟΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΟΥ Τ.Κ. Μεσενικόλα
  • ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ “Αντώνης Σαμαράκης” Τ. Κ. Μορφοβουνίου
 • ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • “ΕΠΙΝΟΗΣΗ”, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δήμου Λίμνης Πλαστήρα: Τ. Κ. Πεζούλας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.plastiras-ota.gr
Και να επικοινωνήσετε στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: plastiras@hol.gr

Το ωράριο εργασίας των δημοτικών υπηρεσιών

Για τις συναλλαγές σας με τις υπηρεσίες μας, είναι χρήσιμο να γνωρίζετε:

 • Το ωράριο εργασίας: Το ωράριο εργασίας των δημοτικών υπηρεσιών αρχίζει στις 7:00 π.μ. και λήγει στις 3:00 μ.μ. για όλο το έτος (χειμώνα-καλοκαίρι).
 • Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού: Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 8:30 π.μ. έως τις 2:30 μ.μ. σε όλες τις δημοτικές υπηρεσίες

Αργίες – ημιαργίες

Πριν ξεκινήσετε για κάποια συναλλαγή με τις υπηρεσίες μας, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι αργία. Αν είναι ημιαργία, πρέπει να γνωρίζετε πως οι υπηρεσίες μας κλείνουν κατά 2-3 ώρες νωρίτερα.

Αργίες γενικά (στο δημόσιο):

 • Η 1η Ιανουαρίου
 • Τα Θεοφάνεια (6η Ιανουαρίου)
 • Η Καθαρή Δευτέρα
 • Η 25η Μαρτίου
 • Η Μεγάλη Παρασκευή
 • Η Δευτέρα του Πάσχα
 • Η 1η Μαΐου
 • Η του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα Πεντηκοστής)
 • Η της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου)
 • Η 28η Οκτωβρίου
 • Η 1η και 2η ημέρα των Χριστουγέννων (25η και 26η Δεκεμβρίου)

υπενθυμίζεται ότι και στο Δήμο μας, όπως σε όλους τους φορείς του Δημοσίου Τομέα, εφαρμόζεται η πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία (εκτός Σαββάτου και Κυριακής).

Ημιαργίες:

 • Η παραμονή Χριστουγέννων
 • Η παραμονή του Νέου έτους
 • Η παραμονή των Θεοφανείων
 • Η Μεγάλη Πέμπτη
social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon