ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Αποχιονισμός οδών - κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΩΓΣΩΛΥ-ΥΝ8 17/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/281 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποχιονισμός οδών - κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα(2ος Λογαριασμός)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ6Ο3ΩΛΥ-0ΗΕ 17/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/280 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποχιονισμός οδών - κοινοχρηστών χώρων Δήμου λίμνης Πλαστήρα(2ος Λογαριασμός)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΦΤΜΩΛΥ-6ΥΠ 17/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/279 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποχιονισμός οδών - κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων (2ος Λογαριασμός)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΗΠΡΩΛΥ-051 17/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/278 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΚΗΙ2280
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΤΜΚΩΛΥ-ΦΒΚ 17/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 3090 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση πρόσθετων καθηκόντων άλλου κλάδου στον υπάλληλο του Δήμου κ. Τσιτσιπά Κωνσταντίνο του Χρήστου κλάδου Δ.Ε. Ηλεκτρολόγων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ29ΑΩΛΥ-7Λ9 17/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 000 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποχιονισμός οδών - κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων (2ος Λογαριασμός)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 605ΝΩΛΥ-ΣΒΠ 17/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/277 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΚΗΗ6634
Δήμαρχος ΑΔΑ: 601ΣΩΛΥ-ΥΗΝ 17/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 3091 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΥ1881
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΟ69ΩΛΥ-4Σ5 17/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 3092 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποχιονισμός οδών - κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων(2ος Λογαριασμός)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΝ1ΡΩΛΥ-Π6Δ 17/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/276 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποχιονισμός οδών - κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων(2ος Λογαριασμός)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Π9ΟΩΛΥ-ΙΤΜ 17/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/275 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποχιονισμός οδών - κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων( 2ος Λογαριασμός)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΡ4ΝΩΛΥ-ΑΣ7 17/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/274 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ 05-2022
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 9ΗΦΗΩΛΥ-72Ι 16/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/279 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΗΙ 2279
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 9ΒΠ6ΩΛΥ-Χ0Ω 16/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/273 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΗΙ 2279
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΝ6ΦΩΛΥ-09Ε 16/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/272 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 9ΘΥΘΩΛΥ-5Μ2 16/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/278 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη αναγκών κατά την περίοδο της πυροπροστασίας έτους 2022
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΤΒ5ΩΛΥ-Ε5Η 16/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 738 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΟΤΜΩΛΥ-Β4Κ 16/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 3069 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω38ΧΩΛΥ-ΞΛ7 16/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/277 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ 11-2021
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΑΘ5ΩΛΥ-ΚΥΠ 16/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/276 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 6 1,240